Author = Zhou, Qian
Number of Articles: 1
1. Expected nucleation effects of carboxylic acid salts on poly(1-butene)

Volume 3, Issue 1, Winter and Spring 2016, Pages 37-45

Tao Zheng; Qian Li; Qian Zhou; Huayi Li; Qian Xing; Liaoyun Zhang; Youliang Hu